Projekt

2016

Nacka psykiatri både vuxen- och unga-vuxna mottagningar; Förslagshandlingar inkl. RFP, rumsskisser och ramhandlingar för ombyggnad i nya lokaler på 2 plan i Ektorps centrum. 1365 + 635 m2

Nacka Habiliteringscenter Vuxna, Förslagshandlingar inkl. RFP, rumsskisser och ramhandlingar för ombyggnad i nya lokaler i Gullmarsplan. 1050 m2

Nacka Habiliteringscenter Barn, Förslagshandlingar inkl. RFP, rumsskisser och ramhandlingar för ombyggnad i nya och befintliga lokaler i Gullmarsplan. 398 m2 på plan 1 och mindre ombyggnader på plan 2 och 3.

Nacka vårdcentral och BVC, Förslagshandlingar inkl. RFP, rumsskisser och ramhandlingar för ombyggnad i nya lokaler i Nya Nacka centerum. 1500 m2

2015

Sollentuna sjukhus, Förslagshandlingar inkl. RFP, rumsskisser och ramhandlingar för flera mottagningar; Sollentuna psykiatri NV, Vårdavdelning / Anorexia center, Capio, Sollentuna Specialistkliniken, Sollentuna BUMM, Mottagning 5 Husläkare, Sollentuna ASIH Nära, Sollentuna BMM HERA, Turebergs vårdcentral, Sollentuna Logopedsmottagning.

2012-2014

Projekt på HS år inom ramavtalet med Locum om HS

Huddinge sjukhus, HS F61, programhandlingar och förfrågningsunderlag inkl. rumsritningar. Ombyggnad för Transplantationsmottagning, ca 300 m2

Huddinge sjukhus, HS M 82, förstudie, programhandlingar och Förslagshandlingar inkl. rumsritningar. Ombyggnad för HIA, ca 1450 m2

Huddinge sjukhus, HS C22, förstudietningar inkl. rumsritningar. Ombyggnad för PTC, ca 300 m2

Om och tillbyggnad av St Görans sjukhus (Ett projekt inom de strategiska investeringar för SLL). översyn av förstudie och programhandlingar. Uppdragsansvarig arkitekt som underkonsulter, tillsammans med Cedervallarkitekter, till Arkitema arkitekter.

Huddinge sjukhus, HS B57, programhandlingar och förfrågningsunderlag. Ombyggnad för ALB, Astrid Lindgrens Framtida Barnmottagning, ca 3300 m2

2011-2012

Huddinge sjukhus, HS B 61, programhandlingar och kalkylunderlaget. Ombyggnad för Käkkirurgi, ca 550 m2

Huddinge sjukhus, HS U1, förfrågningsunderlag nybyggnad för Brandövningslokaler, ca 100 m2

Huddinge sjukhus, Ombyggnad för AKM, djurenhet och forskningslokaler, förfrågningsunderlag.

 3000 m2. 

Huddinge sjukhus, HS K62, förfrågningsunderlag ombyggnad för Urologi, ca 860 m2

Huddinge sjukhus, HS C2, förfrågningsunderlag för ombyggnad av G29 CT-lab, B09 Skelettlab samt PET-CT

Huddinge sjukhus, Diverse skisser och mindre projekt inom ramavtal med Locum;

Expeditioner, mottagningar, Butiker i entrehall, HS C42 Aula, Byte av fönster på HS, omklådningsrum mfl.

Huddinge sjukhus, HS C72, förfrågningsunderlag för ombyggnad för Sjukhusfysik, ca 2000 m2

Folktandvård, ombyggnad för FTV i Fruängen och St Sköndal. Projektering.

Folktandvård, ombyggnad för FTV i Vallentuna, Västerhaninge och Boo. Programskisser.

St Görans sjukhus byggnad 01, ombyggnad för patologi och cytologi, förfrågningsunderlag 1200 m2.

Huddinge sjukhus, HS C82-84/C92-94, förfrågningsunderlag för ombyggnad för Endokrologiska enheten, ca 3400 m2

Huddinge sjukhus, HS M61-71, förfrågningsunderlag för ombyggnad för 2 st framtida vårdavdelningar, ca 3000 m2.

Karolinska universitetssjukhuset, byggnad P8, förfrågningsunderlag för ombyggnad av samordnad smärtcenter. ca 800 m2.

Karolinska universitetssjukhuset, byggnad A1, förfrågningsunderlag för ombyggnad av Angiolab

2010

Huddinge sjukhus, HS M61-71, förstudie för ombyggnad för 2 st framtida vårdavdelningar, ca 3000 m2.

Huddinge sjukhus, HS K62, förstudie ombyggnad för Urologi, ca 860 m2.

Karolinska universitetssjukhuset, byggnad A1, förstudie för ombyggnad av Angiolab.

Valsta centrum, ombyggnad för Ny Vårdcentral, projektering för total entreprenad. 850 m2.

Karolinska universitetssjukhuset, byggnad P8, förstudie för ombyggnad av samordnad smärtcenter. ca 800 m2

Huddinge sjukhus, HS C82-84/C92-94, förstudie för ombyggnad för Endokrologiska enheten, ca 3400 m2

Sådertålj sjukhus, ombyggnad av kem-lab, programskisser och rumsfunktionsprogram RFP, ca 250 m2

Huddinge sjukhus, Ombyggnad för AKM, djurenhet och forskningslokaler, programskisser och systemhandling,  3000 m2.

Huddinge sjukhus, diverse skisser och ombyggnader, ombyggnad av 8 st hisshallar, 6 st vårdrum på K82-84 samt förstudie för ombyggnad av vårdavdelning på K72-74 för Hematologi.

Folktandvård, ombyggnad för FTV i Vällingby, Tyresö, Hornstull, Karlaplan, Fruängen, Danvikstull och Tumba. Programskisser.

Folktandvård, ombyggnad för FTV i Högdalen. Projektering

Nacka sjukhus byggnad 01, ombyggnad för Proxima röntgen, MR och CT, projektering, ca 600 m2

2009

Huddinge sjukhus, Ombyggnad för AKM, djurenhet och forskningslokaler, programskisser och systemhandling, 3000 m2.

Valsta centrum, ombyggnad för Ny Vårdcentral, programhandlingar och handlingar för total entreprenad. 850 m2.

Folktandvård, ombyggnad för FTV i Ekerö, Märsta och Högdalen. Programskisser.

Ombyggnad för MVC i Gullmarsplan. Programskisser och handlingar för total entreprenad.

Ombyggnad för Berondecenter i Jacobsberg, Hässelby, Gullmarsplan och Alby. Programskisser och handlingar för total entreprenad.

St Görans sjukhus byggnad 01, ombyggnad för patologi och cytologi, programskisser 1200 m2.

Capio, St Görans sjukhus, förbindelsegång mellan byggnad 30 och 84, programskisser.

Huddinge sjukhus, Novum plan 5, omb. för Genomik etapp1, lab-lokal för forskning, programskisser och projektering 400 m2.

Nacka sjukhusbyggnad 01, ombyggnad för Proxima röntgen, programskisser, ca 600 m2

Södertälje sjukhus, ombyggnad för Proxima röntgen, programskisser och projektering, ca 200 m2.

2008

Huddinge sjukhus M62, omb. av vårdavdelning för Karolinska Trial Alliance KTA, programskisser och projektering, ca 750 m2.

Huddinge sjukhus R83, ombyggnad av vårdavdelning för Neurologi, programskisser, ca 750 m2.

Huddinge sjukhus, ombyggnad av delar av Patalogi avdelning (kylrum), Bygghandlingar.490 m2

St Görans sjukhus byggnad 85, ombyggnad för psykiatri avdelning, programskisser och projektering 600 m2.

Karolinska/Huddinge sjukhus, Profilering av Hematologi öppen och slutenvård på Huddinge. Förstudie, ca 3500 m2

Huddinge sjukhus/Novum, ombyggnad av Djuravdelning AKM, programskisser, ca 2100 m2

Capio, St Görans sjukhus Förstudie och bygglovshandlingar av en förbindelsegång mellan byggnad 30 och 84

Capio, St Görans sjukhus Förstudie för en typ vårdavdelning och en kulvert mellan St Görans sjukhus och St Görans gymnasieskola

St Görans sjukhus, ombyggnad byggnad 86 för SLSO. Psykiatrisk vårdavdelning 110. programskisser och förenklade förfrågningsunderlag 850 m2

Huddinge sjukhus, ombyggnad av fertilitetsmottagning, programöversyn och upprättande av rumsskisser, 1 600 m2. (Ansvarig arkitekt, underkonsult till Tengbom/etv)

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Transplantations vårdavdelning, Bygghandlingar. 1 500 m2

(Ansvarig arkitekt, underkonsult till Tengbom/etv) 

St Görans sjukhus, ombyggnad byggnad 06 för Capio och SLSO, 3 somatiska, 3 psykiatriska vårdavdelningar och en avdelning för psykiatrisk öppenvård. Bygghandling (Partneringsprojekt) 7000 m2

(Ansvarig arkitekt, underkonsult till Tengbom/etv)

2007

Huddinge sjukhus, ombyggnad av delar av Patalogi avdelning, Bygghandlingar. 490 m2

Ersta sjukhus, ombyggnad av vårdcentral, programskisser och kalkylunderlag, 1300 m2

Fabege, Kv Bordduken 7, Bromma, ombyggnad för Vårdcentral, programskisser 760 m2

Ersta sjukhus, ombyggnad av entråhall mm, Förslagshandlingar ca 400 m2

Fabege, Kv Bordduken 7, Bromma, ombyggnad för Folktandvården, programskisser 100 m2

Huddinge sjukhus, ombyggnad av fertilitetsmottagning, programskisser, 1 600 m2.

(Ansvarig arkitekt, underkonsult till Tengbom/etv) 

Sahlgrenska sjukhuset, ny vårdbyggnad, 30 000 m2. Granskning av entreprenads handlingar.

(Ansvarig arkitekt, underkonsult till Tengbom/etv)

Projekt (ETV arkitekter/Tengbom) 2007/2008

Akademiska sjukhuset Uppsala

Tåvling om Psykiatrins hus 27000 m2.                  1:a pris

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Transplantations vårdavdelning, Programhandlingar. 1 500 m2. (Ansvarig arkitekt)

St Görans sjukhus, ombyggnad byggnad 06 för Capio och SLSO, 3 somatiska och 3 psykiatriska vårdavdelningar. Programskisser 7000 m2. (Ansvarig arkitekt)

St Görans sjukhus, ombyggnad byggnad 04 och 09 för Beroendecenter, ca 1600 m2. (Ansvarig arkitekt)

Norrtälje sjukhus, ombyggnad av röntgenavdelning, 700 m2. Ombyggnaden avser MR, CT mm (Ansvarig arkitekt)

Sahlgrenska sjukhuset, ny vårdbyggnad, 30 000 m2. Granskning av entreprenads handlingar. (Ansvarig arkitekt)

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Neuropediatrisk dagvård, B4.2, ca 200 m2. (Ansvarig arkitekt)

2006

St Görans sjukhus, ombyggnad för Maria Ungdom, ca 400 m2. (Ansvarig arkitekt)

Danderyds sjukhus, ombyggnad för Bårhuset. (Ansvarig arkitekt)

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Logopedmottagning B67-69, programskisser, ca 200 m2. (Ansvarig arkitekt)

Sahlgrenska sjukhuset, ny vårdbyggnad, 30 000 m2. Program- och systemhandlingar samt förfrågningsunderlag för en styrd totalentreprenad. Vårdbyggnaden innehåller 14 vårdavdelningar inkl. dialys (Ansvarig arkitekt)

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Hjärtintensiv vårdavd. HIA M84, programskisser, ca 800 m2. (Ansvarig arkitekt)

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Transplantations vårdavdelning, Förstudie. 1 500 m2. (Ansvarig arkitekt)

NKS tåvling, Nytt universitetssjukhus, Karolinska Solna, 300 000 m2.

Huddinge sjukhus, ombyggnad av Gastro vårdavdelning.1 500 m2. (Ansvarig arkitekt)

Huddinge sjukhus, ombyggnad av fertilitetsmottagning, programskisser,1 200 m2. (Ansvarig arkitekt)

Norrtälje sjukhus, ombyggnad av röntgenavdelning, 850 m2. (Ansvarig arkitekt)

Karolinska sjukhuset, ombyggnad av Kungsholmens Dialys, 750 m2. (Ansvarig arkitekt)

2005

Södersjukhuset, operationsavdelning, förstudie,  ombyggnad.

S:t Görans sjukhus, ombyggnad av psykiatri, programskisser, 650 m2. (Ansvarig arkitekt)

Sahlgrenska sjukhuset, ny vårdbyggnad, 30 000 m2. Program- och systemhandlingar samt förfrågningsunderlag för en styrd totalentreprenad. (Ansvarig arkitekt)

S:t Görans sjukhus, utredningsskisser för psykiatri (Ansvarig arkitekt).

Danderyds sjukhus, ombyggnad avd. 70 HIA, 650 m2.(Ansvarig arkitekt)

2000-2004

Borås lasarett, prekvalificering "Parallella uppdrag för ny vårdbyggnad" (Ansvarig arkitekt).

Norrtälje sjukhus, ombyggnad av röntgenavdelning, 700 m2. (Ansvarig arkitekt)

St Eriks ågonsjukhus, dagkirurgi, ombyggnad, 600 m2 (Ansvarig arkitekt).

Visby lasarett, nybyggnad dialysavdelning, programhandlingar. (Ansvarig arkitekt)

Södersjukhuset, Op-salar, ombyggnad.

Södersjukhuset, förlossning, byggnad 22, ombyggnad, programskisser.

Trelleborgs lasarett. Förnyelse genom om- och tillbyggn, 12600 m2nybyggnad och 7000 m2ombyggnad. (Handläggande arkitekt)

1999

Södersjukhuset,ombyggnad av Hörselkliniken.

Rosenlunds sjukhus t, ombyggnad av Barnläkarmottagning.

Södersjukhuset  ombyggnad av Hälsocenter.

Rosersberg 11:37, Sigtuna, om- och tillbyggnad kontor och industri.

1998

Karolinska sjukhuset, barn- och ungdomspsykiatrisk enhet.

Ombyggnad av SFI-skola, Münchenbryggeriet.

1997

Trelleborgs lasarett Dialysavdelning, ombyggnad.

1994-1996

Norrtälje sjukhus (Handläggande arkitekt)

1988-1996

Visby lasarett, nybyggnad etapp 1 och 2 ca 30000 m2  (Handläggande arkitekt)

1980-1988

Ombyggnad av Magasin 3, Frihamnen Stockholm

Skrubba Energicenter, kontor och industrilokaler

Kv Domnarvet 26, Lunda Industriområde, kontor och industri.

Kv Landningsbanan, Skarpnåck, kontor och industri

Kolmårdens vildmarkshotell

Ombyggnad av Skogås Centrum

Förvaltningsbyggnad, Leksand, tomtutredning

FOA, nybyggnad av kontorshus, Botkyrka, Förslagshandlingar